wmo_aanpassing_verbouw_01

WMO aanpassing verbouwing

Is het om medische redenen nodig iets aan uw woning te verbouwen? Dient u dan een aanvraag voor een WMO-aanpassing in bij uw gemeente. De afdeling WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beoordeelt of de gewenste aanpassing mogelijk is. En bekijkt wat de kostenconsequenties zijn. Zodra de gemeente