kantoorpand_tekenwerk

Nieuwbouw in Echelpoel 3 Weerselo

Er komt weer ruimte voor nieuwbouw op het bedrijvenpark Echelpoel in Weerselo. B en W hebben deze week het ontwerp bestemmingsplan voor Echelpoel 3 vastgesteld. Dit bedrijventerrein aan de rand van het dorp heeft een oppervlakte van 5,8 hectare, waarvan 3,7 hectare als bouwterrein kan worden uitgegeven.

MAX3D! tekenstudio kan u,  als potentiele bouwer begeleiden bij het verkrijgen van de juiste vergunningen om te kunnen bouwen. Tekenwerk voor het ontwerp, de aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) en eventueel werktekeningen voor de aannemer.

Hieronder een aantal bedrijfsgebouwen waarvoor MAX3D! tekenstudio de tekenwerkzaamheden heeft verzorgd: