Bouwbesluit berekeningen

Bij een aanvraag bouwvergunning (tegenwoordig: omgevingsvergunning) van een nieuw te bouwen woonhuis moet het ontwerp voldoen aan de eisen gesteld in het bouwbesluit. Dit is aan te tonen middels de benodigde bouwbesluit berekeningen. De volgende berekeningen kunnen wij hierin opnemen:

bbsl-1GBO/VG
De bepaling van oppervlaktes van de diverse functiegebieden, onder andere: De bepaling van de gebruiksoppervlakte, verblijfsgebieden en de verblijfsruimtes.

 

bbsl-4Daglichttoetreding
Berekening van de daglichttoetreding van openingen (glas) van de verblijfsgebieden en verblijfsruimtes.

 

bbsl-3

Ventilatieberekening
De berekening van de vereiste ventilatie hoeveelheden en de stroming hiervan.

bbsl-4Spui ventilatie
Berekening van de doorspuibaarheid (draaiende delen in de gevels) voor alle verblijfsruimten.

bbsl-5EPG berekening
Berekening van de EPG (Energie Prestatie Gebouw), voorheen EPC, die voor een woonfunctie sinds 1 januari 2015 onder de 0.4 moet uitkomen.

 

U heeft al een bouwbesluit rapport vanaf € 249,= (excl. BTW)!

Informeer vrijblijvend of uw woningontwerp ook voor deze prijs berekend kan worden!

Deze toets is in de regel voldoende voor de aanvraag omgevingsvergunning en bevat de berekeningen van:
GBO/VG, Daglicht, Ventilatie, Doorspuibaarheid en EPG.

Tegen meerprijs zijn er aanvullingen mogelijk:
* Visualiseren van het GBO/VG. (meerprijs: € 60,=)
* Visualiseren van de ventilatiestromen. (meerprijs: € 60,=)
* EPC berekening d.m.v. de uitgebreide methode. (meerprijs: € 75,=)

Prijzen zijn op basis van aangeleverde plattegronden en gevels in CAD (DXF of DWG-formaat) met daarin aangegeven de 1500+ en 2600+ hoogtelijnen en gelden voor een vrijstaande woning. (eventueel de 2100+ lijn bij particulier opdrachtgeverschap).

Bouwkundig tekenbureau MAX3D! tekenstudio is aangesloten bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI - Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau - van toepassing.