Tekenwerk omgevings vergunning 5 woningen Den Haag

In opdracht van Ichou Solutions uit Rijswijk hebben we voor een vijftal geschakelde woningen in Den Haag vanuit het ontwerp, het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Daarnaast zijn de woningen getoetst aan het bouwbesluit middels de GBO/VG, daglicht, ventilatie en EPG berekening.