Tekenwerk omgevings vergunning 5 woningen Den Haag

In opdracht van Ichou Solutions uit Rijswijk hebben we voor een vijftal geschakelde woningen in Den Haag vanuit het ontwerp, het tekenwerk voor de aanvraag omgevingsvergunning uitgewerkt. Daarnaast zijn de woningen getoetst aan het bouwbesluit middels de GBO/VG, daglicht, ventilatie en EPG berekening.

Bouwkundig tekenbureau MAX3D! tekenstudio is aangesloten bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI - Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau - van toepassing.