3D product visualisaties

3D-product-branddoorvoeren (4)

Om veilig te kunnen vluchten, mag een gebouw niet bezwijken. Daarom moet de hoofddraagconstructie brandwerend bekleed of gecoat zijn. Voorts is het zaak beginnende branden tot één compartiment te beperken. Om brandresistentie van WBDBO-scheidingen (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) te behouden, moeten alle doorvoeringen (kabeldoorvoeringen, kanaaldoorvoeringen, buisdoorvoeringen), constructievoegen en ramen en deuren brandwerend zijn afgewerkt.

Om deze doorvoeren zichtbaar te maken voor klanten en monteurs zijn deze 3D product visualisaties gerealiseerd. Zij geven een duidelijk beeld van hoe de doorvoer gerealiseerd zal (moeten) worden.

Bouwkundig tekenbureau MAX3D! tekenstudio is aangesloten bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA. Voor onze dienstverlening en leveringen is de RVOI - Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau - van toepassing.